Zrcadlové nekonečno

Zrcadlové nekonečno

Téma zrcadlového nekonečna neboli efektu nekonečných zrcadel, který vzniká umístěním dvou zrcadel proti sobě se mi s jeho významem a možnými účinky spojilo až dnes. Ráda bych ho s vámi nasdílela, naoplátku budu ráda za vaše názory či zkušenosti.

Zrcadla polde Feng shui

Zrcadlo se podle učení Feng shui i podle jiných využívá jako pomocník k prosvětlení prostor či jako pomocník k dosažení harmonie prostoru. Vhodným umístěním zrcadla můžeme pomoci proudění energie v uzavřených prostorech, dosáhnout většího přirozeného osvětlení prostoru, můžeme příjemně nasměrovat proud světla a tím prosvětlit tmavé zákoutí, neútulné prostory se stagnující energií. Zrcadlo přivádí světlo a tím i životní energii.

Zrcadla by se ale měla používat pouze v rozumné míře. Velké množství zrcadel u některých lidí může přílišným způsobem utvrzovat jejich sebeuvědomění, podporovat ego. Známé je spojování zhlížení v zrcadle s pýchou.

Nevhodně umístěná zrcadla mohou dokonce i bránit volnému proudění energie, např. zrcadlo umístěné přímo naproti vstupním dveřím by nám mohlo odrážet proudící energii zpátky ven dveřmi. V ložnici nám zrcadlo může v noci znesnadňovat klidný hluboký odpočinek.

Dalším kontraproduktivním použitím může být umístění dvou zrcadel naproti sobě.

Efekt nekonečna v zrcadlech

Chceme-li nahlédnout do nekonečnosti prostoru kolem nás, stačí si stoupnout před zrcadlo a proti němu umístit jiné zrcadlo. Tento efekt si vyzkoušela většina z nás doma či při hodinách fyziky na základní škole. Umístíme-li však zrcadla naproti sobě trvale, dostatečně velká a v jakési ideální vzdálenosti, můžeme v prostoru mezi nimi usnadnit přechod do jiných sfér, do jiných dimenzí.

Tento efekt může být pro jisté krátkodobější experimenty pozitivní. Můžeme ho např. využít jako pomocníka pro usnadnění astrálního cestování, kdy nám okolní prostředí nekonečna přirozeně napomůže s odpoutáním se od fyzického těla a světa kolem nás. Meditaci mezi dvěma proti sobě umístěnými zrcadly by však mohla být velmi silná, proto tímto způsobem raději meditovat nedoporučuji, pokud tedy nejste zkušený astrální cestovatel/ka.

Vytvoříme-li však tento efekt trvale v prostoru, který obýváme, můžeme si tím více uškodit než pomoci. Stejně jako může zrcadlové nekonečno usnadnit mimotělní výlety nám, může prostor, který je dlouhodobě vystaven vlivu dvou proti sobě umístěných zrcadel, usnadnit mimotělní cesty jiným bytostem, přesuny mezi jednotlivými sférami. Nevědomky tím můžeme usnadnit vytvoření jakéhosi přechodného tunelu mezi různými místy či mezi různými světy.

Přesně tato zkušenost nás potkala. V prostoru, ve kterém nepravidelně pobýváme, byla přímo proti sobě několik let umístěna dvě zrcadla. Když k tomu přičteme nerostně bohaté zemské podloží, vzniklo zde ideální místo pro vytváření jakýchsi tunelů nebo přivaděčů k nám na zem. Pobyt v takovémto místě je i pro méně citlivé lidi či zvířata nepříjemný, snadno se zde otevírají negativní emoce a může docházet k různým maličkostem na hranici jakýchsi nadpřirozených jevů. Těžko se zde navozuje vnitřní klid. Proto radím vyvarovat se umísťování zrcadel proti sobě.

Doporučení

Zkuste si projít vaše domovy, kanceláře a jiná místa, kde častěji pobýváte, a zkontrolovat umístění zrcadel.

  • Je nějaké zrcadlo umístěno přímo naproti vstupním dveřím? Zkuste ho přemístit na některou boční stěnu.
  • Máte zrcadlo umístěno v ložnici proti posteli? Můžete k němu přidělat záclonku, kterou můžete na noc zatáhnout.
  • Jsou dvě zrcadla umístěna naproti sobě? Velmi doporučuji jedno z nich přemístit.
  1. Zrcadlové nekonečno | Neo šaman

    21.8.2012 at 10:37

    […] článek byl Míšou původně publikován na stránkách Simbis.   This entry was posted in Lepší a bohatší život and tagged bydlení, Duše, lepší […]

Comments are closed.