Význam samoty a ticha

Význam samoty a ticha

IMG_0062Minulý týden jsem strávila 3 dny o samotě ve vlastním tichu a ráda bych se s vámi podělila o pár svých postřehů z těchto dní. Strávila jsem tyto dny zcela běžně – doma s každodenní činností a prací, přesto byly tyto dny jiné, soustředila jsem se do svého středu, byla jsem sama se sebou.

Cesta do vlastního středu

Samota a ticho nás vedou do vlastního středu

Bytí ve vlastním středu nám umožňuje poznání sebe sama, uvědomování si vlastní hodnoty, našich hranic s druhými lidmi. Setrvávání ve vlastním středu nám dává pocit spojení, neomezené lásky a radosti. Jsem, vnímám svoji existenci a raduji se z ní, piji z bezedné studny lásky a hojnosti.

Naopak setrvávám-li mimo svůj vlastní střed, ocitám se sám v široširém oceánu na potápějící se loďce, plný strachu z potopení do neznáma, necítím ani kousek lásky a zoufale křičím o pomoc. Lásku si vynucuji, svoje blízké k sobě připoutávám ve snaze nepotápět se sám.

Potřebujeme cítit kontakt sami se sebou

Dokážete se ve skupině dalších lidí dostat do svého středu? Já ne, potřebuji k tomu chvilky o samotě, v klidu, pobyt jen sama se sebou. Ve skupině dalších lidí dokážu ve svém středu setrvávat, pobývat v něm, radovat se z něj a rozdávat z něj druhým, ale dostat se do něj potřebuji o samotě.

Přiblížit se vlastnímu středu vám samozřejmě může pomoci i někdo jiný. Cesta to může být správná, ale pouze dočasná. Jako zapůjčená berlička, bez které se musíte naučit chodit.

Cesta do vlastních hlubin

Samota a klid nás vedou do vlastních hlubin

O samotě si dovolujeme, aby se čas kolem nás zastavil. Dovolujeme si nahlédnout sami do sebe. Konečně někam nespěcháme, neschováváme se sami před sebou. Dáme dohromady všechny své síly a podíváme se do vlastního zrcadla, na sebe sama.

„Kdo jsem? Co dělám? O co se snažím? Je to tak správně? Skutečně to tak chci?“

Potřebujeme poznat sebe sama

Poznám-li sebe sama, poznám svět kolem nás. Neznám-li sebe sama, jak mohu fungovat v tomto světě? Potřebujeme procítit a uvědomit si vlastní bolest, obavy a smutky. Potřebujeme procítit a uvědomit si vlastní radost, lásku i hravost. Abychom poznali sebe samotné, abychom byli sami sebou.

„Co mě naplňuje? Co mě dělá šťastným? Co už mě nebaví? Co mi bere sílu?“

Je období štíra, podzim, čas, kdy se všichni máme zanořit do sebe sama, očistit se a vrátit se zcela jiní. Jako Fénix se nechat spálit a znovu vyrůst. Zkusíte to také?