Milarepa Cave

IMG_0329Milarepa Cave (4.200 m, Himalaya)

„Milarepa? Odkud jen to jméno znám?“ uvažuji při čtení oprýskané cedule s legendou o tibetském učenci.

O chvilku později už stoupám vzhůru kolem stáda svobodných koní, ve stínu zakrslých borovic, pěšinkou mezi keříky jalovce. Míjím mírumilovné jaky, zem se obnažuje a vítr zesiluje. Sotva popadám dech.

Musím vydržet. Už jen pár zatáček. Netrvá dlouho a prostor se rozevírá. V dálce vlaječky zdobí posvátný skalní masiv plný promeditovaných míst, jeskyní přímo u srdce jednoho z vrcholů Annapurny. Bělostná stupa podtrhuje kouzlo tohoto místa.

K Milarepově jeskyni vede úzká strmá stezka sotva jen pro zdejší posvátné ovce blue sheep. Ještě pár těžkých kroků a odměna přichází. Stojím na prahu jedné z jeskyň. To ticho! Zběsilý vítr najednou utichá, čas se zastavuje, vznáším se mimo prostor a čas. Bytí je pouhé setrvávání v přítomnosti.

O pár hodin později poslouchám příběhy z Milarepova života. O jeho poznání dobra i zla, o jeho vnitřní síle, dobrotě a hluboké víře v lásku. Dnešní den je opravdu plný zázraků.

Lusílija Michaela Nováková

IMG_0330